Polityka Prywatności (dot. serwisu: www.restartevent.pl)

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.  Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.

2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest RESTart Event Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lubicz 27/47, 31-503 Kraków, NIP: 6783189783 | REGON: 388620087 (dalej jako Administrator).

3.  Administrator nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w Serwisie Administratora.

5.  Poprzez Serwis należy rozumieć:

a.  stronę internetową https://restartevent.pl/  (Strona).

6.  Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego Użytkownikiem.

7.  Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).

8. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@restartevent.pl lub telefonicznie +48 780 605 303. Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Dane osobowe Użytkownika zostają przez niego przekazane:

a.  w celu przesłania zapytania ofertowego;

b.  w celach marketingowych związanych z profilem działalności RESTart Event Sp. z o.o.

2. Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować o swojej tożsamości, a jego dane nie są zbierane.

3. W celu przesłania zapytania ofertowego poprzez Serwis, Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przesłanie zapytania przez Serwis.

4.  Dane  osobowe  Użytkownika  na  etapie  przesłania zapytania oraz w innych celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika). Dane osobowe Użytkownika na etapie przesłania zapytania ofertowego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

5.  Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania:

a. w odniesieniu do świadczonych przez Administratora usług związanych z zapewnieniem Użytkownikowi odpowiedniej usługi dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. w takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów,

b. dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych i innych celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub wygaśnięcia celu przetwarzania.

 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyjątkiem procesu przyjęcia zgłoszenia Użytkownika za pośrednictwem przesłania zapytania ofertowego i nie będą poddawane profilowaniu.

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a.   prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

b.   prawo żądania sprostowania danych,

c.   prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d.   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

f.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację.

2.  W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

a. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b.   prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

3. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem: kontakt@restartevent.pl lub telefonicznie +48 788 857 504. Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabezpieczenie danych osobowych przez Administratora realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwienia ich utraty, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 4. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.  Poprzez dobrowolnie przekazana informacje.

b.  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).

V.  INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. W Serwisie Administratora pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć.
 7. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

1) Google Analytics

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google

Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

2) Remarketing

Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

3) Web beacons

Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

4) Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 4. Do danych osobowych Użytkownika zapisanych w niektórych plikach cookies dostęp mogą mieć podmioty z technologii których korzystamy (np. Google), lub podmioty których wtyczki znajdują się w serwisie, w szczególności prowadzące serwisy społecznościowe (za zgodą Użytkownika).

VII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Prawa autorskie do Strony:

a. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści zawartych Serwisie przysługują Administratorowi.
b. Wszelkie prawa do całej koncepcji Serwisu, w tym do wszystkich jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych są zastrzeżone na rzecz Administratora.
c. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w Serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
d. Żadna część Serwisu nie może być reprodukowana bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora do konkretnej części składowej
e. Serwis wraz ze wszystkimi jego składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności na zasadach opisanych ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010)/

2. Inne prawa autorskie.

W Serwisie mogą znajdować się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, teksty, zdjęcia, grafiki, które są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie i rozpowszechnianie umieszczonych w Serwisie materiałów wymaga zgody ich właścicieli.

 3. Odpowiedzialność

W żadnym wypadku Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za jakiejkolwiek decyzje lub działania podjęte na podstawie informacji znajdujących się na stronach Serwisu.

Gotowy do rozpoczęcia współpracy?

Deleguj organizację swojego wydarzenia profesjonalistom. Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin. Twój event jest dla nas priorytetem.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgoda na przetwarznie danych
Zgoda marketingowa